Štore -Trgovina Lokovschegg-744

744.
Izdana leta1917-1918-POTOVANA 1926 LETA
!
 <<