Črnomelj
!

Črnomelj leta 1957

536.

Pozdrav iz Črnomlja

648.