Pivka

Pivka-Cenzurirana-1916 leta

Pivka

Pivka-Lepa lakirana

Pivka- Zelezniska postaja

Pivka- Zelezniska postaja

Pivka- Zelezniska postaja

Pivka-Žel. postaja

Pivka-Postaja

Pivka-1961 leta

Pivka

Pivka

Pivka -mozaik