Laško

Laško-Tuffer-Frant Josefbad

Laško ob Savinji-1939 leta

Laško-Foto založba Prinčič

Markt Tuffer-Lasko trg

Lasko-Zelezniska postaja

Mesto-Laško-Toplice -1929 leta

Laško-Zdravilišče-1962

Foto Pelikan.

Laško-Kolodvor

Laško-1962 leta v petih delih

Laško

Laško leta 1966

Laško leta 1967