Maribor

Maribor spomnik Tegellhoff-896

Maribor park-897

Redko!

Maribor- Glavni trg-898

Maribor-Grajski Trg-899

Maribor-Glavni trg

Maribor-Železni most

Maribor

Maribor-Glavni kolodvor

Maribor-Aleksandrova cesta leta 1941

Maribor-Leta 1939

Maribor-Park leta 1908

Maribor-Državni most leta 1930

Maribor-Poškodovan železni most leta 1941

Maribor leta 1929

Maribor leta 1930

Maribor z Krčevina leta 1930

Maribor z železnim mostom leta 1918

Maribor z železnim mostom

Maribor-v 4 delih leta 1921

Maribor-Cerkev

Maribor-leta 1937