Sokolske razglednice

III.Sokolski slet v Ljubljani leta 1913 -978