Trebnje-

Trebnje-Dopisnica iz leta 1905

Vtisnjena razglednica-celostranski naslov!