Tržič-Neumarktl

Trzič-Šola-1187

Tržič leta 1967

Tržič ŽelezniŠka postaja--Peko tovarna-980

Trzic-Neumarktl

Tržič-1934 leta

Trzic leta 1949

Tržic leta 1931